Facebook    


Zgromadzenie związku pracodawców

29 czerwca 2016 r. o godz. 16:00 odbędzie się XIX Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (ul. Tetmajera 38; 05-080 Izabelin).


29 czerwca 2016 r. o godz. 16:00 odbędzie się XIX Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (ul. Tetmajera 38; 05-080 Izabelin).

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XIX Walnego Zgromadzenia Związku Pracodawców PPN.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Walnego Zgromadzenia Pracodawców PPN.

4. Wybór brakującego członka zarządu ZP PPN.

5. Dyskusja na temat nowych propozycji Rozporządzeń oraz zmian w ustawie o ochronie przyrody

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zakończenie WZ.


design by LEMONPIXEL.pl