Dodajemy energii ptakom na zimę

Projekt edukacyjny Świętokrzyskiego Parku Narodowego "Dodajemy energii ptakom na zimę" już wystartował!
Ideą projektu jest edukacja uczniów ze szkół podstawowych w zakresie znajomości ptaków zimujących w Polsce.
Chcemy również zwrócić uwagę na zagrożenia i trudności z jakimi borykają się ptaki zimą.
Na bieżąco otrzymujemy informacje, że w ustawionych na szkolnych podwórkach karmnikach robi się coraz bardziej tłoczno.
Ziarna słonecznika i pyzy tłuszczowe zwabiają cały wachlarz gatunków, pospolite sikory – bogatki oraz modraszki, poza tym wróble, mazurki, dzwońce, a nawet grubodzioby.
Ptasia stołówka tętni życiem!
Projekt „Dodajemy energii ptakom na zimę” jest finansowany ze środków Fundacji PGE.
Więcej o projekcie można przeczytać tutaj
https://www.swietokrzyskipn.org.pl/dodajemy-energii.../


design by LEMONPIXEL.pl