Popularyzacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrzański Park Narodowy od lipca do końca października 2022 r., realizował Zadanie pn.
Popularyzacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego, w ramach Wojewódzkiego
Konkursu Ekologicznego pn. „Woda, Klimat, Życie”, dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Rok 2022 w Biebrzańskim Parku Narodowym został ogłoszony „Rokiem różnorodności
biologicznej wokół nas", z tej okazji, jednym z elementów edukacji ekologicznej
realizowanej przez Park był Konkurs, organizowany podczas Pikników na terenie
województwa podlaskiego – w dolinie Biebrzy i jej bliskim sąsiedztwie.
Serdecznie dziękujemy organizatorom i współorganizatorom za zaproszenie do udziału w Piknikach:
– 1 października 2022 r. – „IV Edukacyjny Piknik - Jesień nad Kanałem Augustowskim” przy Śluzie w Mikoszewie;
– 28 sierpnia 2022 r. – „Biesiada Miodowa” w Kurowie;
– 24 sierpnia 2022 r. – „Wędrownicza Watra 2022 – Iskra z Podlasia” w Kamiennej Nowej;
– 21 sierpnia 2022 r. – „Harcerskie Festyn w Goniądzu”;
– 14 sierpnia 2022 r. – „Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej” w Goniądzu.
Uczestnikami Konkursu byli mieszkańcy doliny Biebrzy, a także mieszkańcy województwa
podlaskiego oraz turyści odwiedzający Park – dzieci (uczniowie klas IV-VI), młodzież i dorośli.
Na uczestników Konkursu czekały nagrody rzeczowe takie jak: 1000 szt. ekologicznych
notatników w zestawie z ekologicznym długopisem, 500 szt. ekologicznych toreb
bawełnianych, 50 szt. bawełnianych koszulek.
Celem Zdania jest prezentacja i popularyzacja wiedzy o obszarach chronionych,
a tym samym zaakcentowanie roli, jaką Park pełni w regionie. Kształtowanie
postaw proekologicznych nt. sposobów ochrony powietrza, ochrony wód,
potrzebie segregacji śmieci, ograniczenia użycia opakowań plastikowych,
itp. ekologicznych zachowań, które można realizować w codziennym życiu.
Podkreślenie konieczności ochrony terenów mokradłowych, które odgrywają
ogromną rolę m.in. w spowolnieniu zmian klimatu. Podkreślenie bogactwa
kulturowego i przyrodniczego regionu.
 
Tekst: Beata Głębocka BbPN


design by LEMONPIXEL.pl