Ten film trzeba zobaczyć!

Materiał poświęcony kontroli zimorodków do obejrzenia TUTAJ 

Czy zimorodki można spotkać w okresie zimy nad Drawą? Czy znajdują u nas odpowiednie warunki środowiska do przezimowania? Na te i inne pytania, związane z najpiękniej ubarwionym ptakiem żyjącym w Drawieńskim Parku Narodowym, poszukujemy odpowiedzi.

Badania rozpoczęliśmy w styczniu w 2016 roku. Koordynatorem prac jest Pan Roman Kucharski- ornitolog, monitorujący populacje zimorodka na terenie Pomorza już od 1993 roku.
 

W tym roku, na początku lutego, przeprowadziliśmy pojedynczą kontrolę odcinka rzeki Drawy od Drawnika do Bogdanki. Na 18 km fragmencie rzeki, stwierdziliśmy obecność 4 osobników zimorodka, co jest wynikiem bardzo dobrym. Stwierdzenia odbywają się na podstawie oznaczania gatunku za pomocą wzroku i słuchu. Kontrole przeprowadza się w okresie najmniej korzystnym dla ptaków, kiedy temperatura spada poniżej 0°C. Wówczas utrzymujące się dłużej zlodzenie akwenów uniemożliwia zdobywanie pokarmu. Ptaki giną z głodu lub z wychłodzenia. Dlatego stwierdzenie 4 osobników jest dla nas bardzo zadowalające. Prawdopodobnie widziane przez nas zimorodki były osobnikami dorosłymi, które zaryzykowały pozostanie w okresie zimy nad Drawą. Tym sposobem, jako pierwsze zajmą terytoria lęgowe i wyprowadzą lęgi.

Czekamy na wiosnę i powracające z zimowisk zimorodki. Wraz z początkiem maja, zaczniemy zbierać informacje dotyczące populacji lęgowej zimorodka w Drawieńskim Parku Narodowym.

Joanna Sanocka-Bielatko
Sekcja monitoringu
 

Zwracamy także uwagę na niezmiennie utrzymujący się wysoki stan wody na Drawie, co wyraźnie widać na filmie.

Osoby decydujące się teraz na turystykę kajakową powinny zachować szczególną ostrożność i dostosować swoje umiejętności do trudnych warunków na wodzie (np.: szybki nurt i powalone drzewa).

 

Joanna Osińska
Dział Udostępniania i Edukacji DPN
 


design by LEMONPIXEL.pl