58 urodziny dwóch Parków Narodowych

Wspólną, 58 rocznicę "urodzin" obchodzą dziś dwa z polskich parków narodowych – Karkonoski i Kampinoski.
Do powstania pierwszego z wymienionych przyczynili się profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego Adam Wodziczko i Zygmunt Czubiński oraz profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego Kazimierz Sembrat i Stanisław Tołpa (na zdjęciu). Uwieńczeniem ich starań był wysłany w roku 1952 do Ministra Leśnictwa wniosek o objęcie w Karkonoszach ochroną rezerwatową 53 tysięcy ha. Obszar ten był następnie badany i opisywany, a skutkiem stwierdzenia jego wyjątkowych walorów przyrodniczych było utworzenie 16 stycznia 1959 roku, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, Karkonoskiego Parku Narodowego (Dz. U. nr.17, poz. 90).
Kampinoski Park Narodowy utworzony został dzięki staraniom Jadwigi i Romana Kobendzów. Położony jest na Nizinie Środkowomazowieckiej, między lewym brzegiem Wisły a Bzurą, tuż przy północno-zachodnich rogatkach Warszawy. Powierzchnia parku wynosi 38 544,33 ha, z czego 72,40 ha przypada na Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach w woj. łódzkim. Wokół parku rozciąga się strefa ochronna o areale 37 756 ha.
„Bliźniakom” Zarząd Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych życzy dalszych sukcesów w realizowaniu Misji i Powołania Parków!  


design by LEMONPIXEL.pl