Akcja Czynnej Ochrony Płazów 2023

Akcja Czynnej Ochrony Płazów 2023 w Białowieskim PN zakończona, a odnowiona tablica edukacyjna
o płazach odsłonięta!
W dniu 11 maja 2023 r. uroczyście podsumowaliśmy Akcję Czynnej Ochrony Płazów
w 2023 r. Przy tej okazji odsłoniliśmy odnowioną tablicę edukacyjną o płazach.
Pracownicy Białowieskiego Parku chronią płazy w sposób czynny od ponad 25 lat –
Akcję „Płazy” zasadniczo prowadzimy w dwóch lokalizacjach,
w których na podstawie wcześniejszych obserwacji odnotowaliśmy
wzmożone migracje tych zwierząt. To fragment drogi powiatowej
Białowieża – Pogorzelce i ulica Paczoskiego w Białowieży.
W tych lokalizacjach ustawiamy płotki, przy nich „wiaderka – pułapki”,
które kontrolujemy dwukrotnie w ciągu doby, zwierzęta uwalniamy,
oznaczamy, ewidencjonujemy i przenosimy na drugą stronę drogi.
W ostatnich ośmiu latach liczba przeniesionych płazów wahała się
od 1346 osobników do 7161 – ten rekord padł w 2022r. Łącznie
przenieśliśmy ponad 33 tysiące tych małych pożytecznych kręgowców!
Choć co roku kontrolą płotków zajmują się głównie pracownicy Parku,
jednak w Akcję włączają się coraz częściej sympatycy płazów,
często na co dzień nie związani z przyrodą. Jak zawsze, tak i w tym roku,
w rozstawieniu płotków pracownikom Parku pomogła młodzież
z Technikum Leśnego w Białowieży, a w codziennych kontrolach
wsparli uczniowie z Zespołu Szkół w Białowieży. Ponadto w „grafik”
dyżurów kontroli płazich płotków wpisali się absolwenci programu
„Popularyzator Puszczy Białowieskiej” (organizowanego przez BPN),
przewodnicy, doktoranci z Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz mieszkańcy naszej miejscowości.
Tegoroczne działania przyniosły konkretny efekt – potencjalnej śmierci
pod kołami uniknęło ponad siedem tysięcy płazów. Podobnie jak w minionych latach, głównie,
bo prawie w 80%, były to ropuchy szare. W pozostałe 20% weszły:
żaby trawne, żaby moczarowe i żaby zielone. Sporadycznie
obserwowaliśmy żabę śmieszkę oraz traszki zwyczajne.
„Akcja Płazy” jest doskonałą okazją do edukacji o płazach –
edukatorzy z Parku posługując się „praktycznymi środkami
metodycznymi” – płotkami ochronnymi, realizowali zajęcia
o płazach, zwracając uwagę dzieciaków na tę niezwykle ważną
dla środowiska grupę zwierząt, jej potrzeby i zagrożenia.
Ale nie tylko najmłodsi skorzystali z praktycznej wiedzy
– jednym z punktów podsumowania tegorocznej Akcji był
quiz dla wszystkich chętnych, tj. dla uczniów: TL,
ZSP w Białowieży, dla dorosłych. Dwa wyłonione zespoły
musiały zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi ciekawostek
z życia płazów, jak na przykład, jaki to gatunek płaza, którego
„dziecko”, czyli kijanka osiąga większe wymiary niż rodzic;
który z płazów, jako osobnik dorosły nie potrafi pływać, w wyniku
czego często topi się w nurcie strumieni; który płaz zagrzebuje
się w ziemi nawet na głębokość dwóch metrów; czy wszystkie
polskie płazy są chronione i jaka to ochrona. Drużyny walczyły
o wygraną, następnie nasz Gość Specjalny, Pani dr Renata Krzyściak
– Kosińska podsumowała quiz i rozwiała wszelkie merytoryczne wątpliwości z życia płazów.
Jako ostatni punkt programu, po raz pierwszy obejrzeliśmy
odnowioną tablicę edukacyjną o płazach, posadowioną nad stawem
w Parku Pałacowym i powiększonym przed laty oczkiem wodnym,
gdzie obecnie odbywają się płazie gody.
Tegoroczną Akcję zakończyliśmy, teraz prosimy o szczególną uwagę w lecie,
a wzrok skierowany pod nogi, kiedy w parku i w innych miejscach
zaroi się od maleńkich płazów przeobrażonych z kijanek.

Fot. Michał Gorczak, Dariusz Buraczyński


design by LEMONPIXEL.pl