Akcja Czynnej Ochrony Płazów w Białowieskim Parku Narodowym

Pod koniec marca b.r., Białowieski Park Narodowy rozpoczął coroczną Akcję Czynnej Ochrony Płazów.

Akcję Czynnej Ochrony Płazów BPN prowadzi już od ponad dwudziestu lat. W miejscach migracji płazów ustawiane są bariery herpetologiczne naprowadzające zwierzęta do wkopanych w ziemię wiader, z których są następnie wyjmowane i w bezpieczny sposób przenoszone na drugą stronę jezdni. W ramach Akcji prowadzona jest inwentaryzacja płazów, co daje możliwość próby oszacowania ilości oraz określenia składu gatunkowego populacji płazów w Puszczy Białowieskiej.

Bariery rozstawione są w dwóch lokalizacjach w pobliżu wsi Olchówka (gm. Narewka), a także w Białowieży oraz na drodze z Białowieży do Pogorzelec. Bariery kontrolowane są co najmniej 2 razy dziennie - rano i wieczorem. Za kontrolę barier odpowiadają przede wszystkim pracownicy Parku, ale pomóc w niej mogą także dobrowolni uczestnicy Akcji po wcześniejszym ustaleniu udziału z koordynatorem tegorocznej Akcji Czynnej Ochrony Płazów. Charakter tego działania umożliwia bliski kontakt ludzi z przyrodą, przez co uwrażliwia na jej problemy. Przyroda jest naszym dobrem wspólnym, o które każdy powinien dbać, aby w jak najlepszym stanie zachowania przekazać je dla następnych pokoleń.

Płazy ze swoich zimowych kryjówek wyszły kilka dni temu, kiedy zrobiło się wyraźnie cieplej i rozpoczęły wędrówkę w kierunku zbiorników wodnych, w których złożą skrzek. Każda ropucha, żaba czy traszka, która dotrze do wody ma szansę wziąć udział w godach i pozostawić po sobie liczne potomstwo.

Przy okazji pragniemy serdecznie podziękować uczniom i uczennicom Technikum Leśnego w Białowieży, którzy okazali się niezwykle pomocni podczas rozstawiania „płotków". Dziękujemy!

Osoby, które są zainteresowane pomocą płazom, prosimy o kontakt z koordynatorem tegorocznej Akcji Płazy w Białowieskim Parku Narodowym: tomasz.kolodziejczak@bpn.com.pldesign by LEMONPIXEL.pl