Akcja "żaba" MGP

Akcja Żaba to przedsięwzięcie mające na celu uchronienie płazów migrujących z miejsc zimowania do miejsc rozrodu przed śmiercią pod kołami samochodów.  Przez kilka dni pracownicy Magurskiego Parku Narodowego rozkładali specjalne zabezpieczenia wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkiej pomiędzy Kątami a Nowym Żmigrodem. Dzięki temu ropuchy szare (a także inne gatunki płazów, choć dużo rzadziej) wędrujące w stronę stawków niedaleko koryta Wisłoki zatrzymają się przed drogą, a my będziemy mogli przenieść je na drugą stronę ulicy, gdzie już bezpiecznie będą kontynuować wędrówkę do miejsca rozrodu.
 


design by LEMONPIXEL.pl