Babiogórski monitoring ptaków wodnych

Jeżeli szukamy zimą ciekawego miejsca do obserwowania ptaków, powinniśmy odwiedzić najbliższy potok lub zbiornik wodny. Tam, gdzie woda nie zamarza na większych akwenach gromadzą się nieraz bardzo duże stada kaczek i łabędzi, ale na mniejszych ciekach wodnych mogą się trafiać również rzadsze ptaki takie jak, np. zimorodek. Podczas obserwacji ptaków często możemy również zaobserwować inne gatunki zwierząt np. wydrę.
Jak co roku o tej porze roku w dniu 18 stycznia 2017 roku pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego przeprowadzili kolejne liczenie ptaków zimujących na ciekach wodnych Orawy. W liczeniu brało udział 17 osób (16 osób obserwatorów + kierowca busa), które podzielono na 8 grup obejmując liczeniem następujące cieki wodne: Czarną Orawę i potoki Sylec, Lipnica i Zubrzyca. Warunki pogodowe jakie panowały w dniu liczenia: temperatura powietrza  od -6 do -15 , zlodzenie cieków  80-99%, siła wiatru  1 st Bs. Pomimo znacznego zlodzenia cieków w wyniku liczenia stwierdzono ok. 319 szt. okazów, w tym: ok. 300 szt. krzyżówki, jedną czaplę siwą, pięć łabędzi niemych oraz trzynaście pluszczy.

Babiogórski Park Narodowy - MMdesign by LEMONPIXEL.pl