Będzie Muzeum Przyrody w Drawnie

Powstanie Centrum Edukacji i Turystyki DPN

W dniu 15 listopada 2016 r. pomiędzy DPN i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (jako instytucja pośrednicząca) podpisano umowę o numerze POIŚ.02.04.00-0016/16-00 na realizację projektu  „Rozwój bazy w Drawieńskim Parku Narodowym do prowadzenia edukacji ekologicznej ma rzecz ochrony przyrody Puszczy Drawskiej”.

Projekt zakłada organizację  Centrum Edukacji i Turystyki  DPN w Drawnie oraz przystosowanie Punktu Informacji Turystycznej „Wodny Świat” w Głusku do prowadzenia edukacji ekologicznej z zakresu ochrony ekosystemów wodnych. W Drawnie, w adoptowanym na cele edukacyjne zabytkowym budynku przy ul. Kolejowej, powstanie wystawa pod przewodnim hasłem „Las – zobaczyć to co zagrożone, zobaczyć to co niewidoczne”, poświęcona ekosystemom leśnym,  uzupełniona  elementami edukacji kajakarzy.

Natomiast zgodnie z koncepcją DPN, w  Głusku zostanie zorganizowana ekspozycja pt. „Wodny Świat”,  prezentująca ekosystemy wodne (w tym akwaria z rybami i roślinami z rzek i jezior DPN). Wystawa będzie zawierać również elementy historyczne i kulturowe,  eksponujące  rolę  rzeki Drawy w życiu dawnych mieszkańców Puszczy Drawskiej, na terenie której leży Drawieński Park Narodowy.

 

Czas realizacji obu przedsięwzięć: II kw. 2017 – III kw. 2019 r.

Wkrótce na stronie internetowej Drawieńskiego Parku Narodowego, zostanie założona zakładka Rozwój bazy w Drawieńskim Parku Narodowym do prowadzenia edukacji ekologicznej ma rzecz ochrony przyrody Puszczy Drawskiej”. Będziemy na niej informować o bieżących postępach projektu.


 


design by LEMONPIXEL.pl