Białowieskie żubry policzone

Pod koniec lutego 2017 roku zakończono doroczną inwentaryzację żubrów także w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Kontrolą objęto teren całego Parku Narodowego oraz obszary do niego przylegające. Skontrolowano 16 nadleśnictw położonych na terenie rejonów kamienieckiego i prużańskiego (okręg brzeski) oraz w rejonie świsłockim (okręg grodzieński). Ustalono, że żubry przebywają na terenie 11 nadleśnictw. Ogółem naliczono 512 żubrów różnej płci i w różnym wieku, tj. na 32 sztuki więcej, niż w roku poprzednim.

W 2016 roku urodziło się 58 cieląt, z których dwa, z powodu późnego urodzenia, padły z wychłodzenia. Cielęta rodziły się w okresie od kwietnia do grudnia, jednakże większość z nich (ok. 80 %) przychodziła na świat w najbardziej sprzyjających porach roku - wiosną i latem. Naliczono 323 sztuki dojrzałych żubrów, wśród nich samce stanowią 30 %. Ubytki wyniosły 20 sztuk. Miejsca przebywania 4 sztuk nie udało się ustalić.

Tak więc, na terenie całej Puszczy Białowieskiej i obszarach z nią sąsiadujących w końcu 2016 roku żyło 1.108 żubrów.

Oprac. na podst. inf. na npbp.bydesign by LEMONPIXEL.pl