Blisko Natury - Mamo, Tato zobacz – pomagam nie szkodzę!

Zapraszamy serdecznie na ZIMOWE zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży!


 „Blisko Natury - Mamo, Tato zobacz – pomagam nie szkodzę!”
Zajęcia są bezpłatne
i odbędą się na terenie Poleskiego Parku Narodowego
w dniach
31 stycznia, 1 lutego i 5-7 lutego 2018 r.
Start: godzina 10.00
(budynek zaplecza edukacyjnego PPN, Urszulin ul. Lubelska 3a)
 
Na zajęcia będą składały się: prelekcje przyrodnicze, zajęcia w terenie,
gry i zabawy o tematyce przyrodniczej, a także wycieczki.
Dla wszystkich uczestników przewidziano upominki.
 
Dla uczestników zajęć zapewniamy posiłek (drugie śniadanie).
Część zajęć odbywać się będzie w terenie, prosimy o odpowiedni ubiór dla dzieci (czapki, obuwie na zmianę itp.,).
Więcej informacji dot. Zajęć można uzyskać w Zespole ds. edukacji i udostępniania Parku: nr tel:
82 5713 071 w. 43 lub 48,
poleskipn@poleskipn.pl
www.poleskipn.pl
REGULAMIN ZAJĘĆ
 
Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.
Więcej o projekcie tutaj: link


design by LEMONPIXEL.pl