Bogactwo przyrodnicze Polski

Wernisaż wystawy

W niedzielę 2 lipca plenerową wystawę fotograficzną „Bogactwo przyrodnicze Polski” - otworzyli na Rynku Głównym w Krakowie; Główny Konserwator Przyrody - Andrzej Szweda Lewandowski, Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska - Agnieszka Dalbiak, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych - dr Konrad Tomaszewski oraz dr Andrzej Raj, Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego. Ekspozycja towarzyszy 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, który będzie obradował w Krakowie do 12 lipca.

Wystawa "Bogactwo przyrodnicze Polski" - powstała z inicjatywy Ministerstwa Środowiska oraz Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych – zrzeszenia wszystkich Parków Narodowych w kraju.
Przygotowana we współpracy z Lasami Państwowymi fotograficzna ekspozycja przedstawia różnorodność ożywionej i nieożywionej przyrody Polski - obszarów przyrodniczych wewnątrz - jak i poza granicami Parków Narodowych w Polsce.

"Na wystawie prezentowane są zdjęcia artystyczne i przyrodnicze, które pokazują maleńki tylko promil bogactwa i różnorodności przyrodniczej, jaka występuje w parkach narodowych" – mówił główny konserwator przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski. "Część zdjęć pokazuje bioróżnorodność i unikalność polskich lasów, które są w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Ekspozycję oglądać można przy Kościele św. Wojciecha, na Rynku Głównym w Krakowie do 12 lipca br

fot: Adrian Frankowskidesign by LEMONPIXEL.pl