Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej w BgPN

W dniu 20 grudnia 2023 r. w Warszawie Babiogórski Park Narodowy podpisał umowę z Narodowym Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki na realizację projektu „Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI” w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).
Projekt zakłada wybudowanie do czerwca 2027 r. Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI wraz z ekspozycją. Całość inwestycji obejmować będzie powierzchnię około 2,6 tys. m2. Obiekt będzie przyjazny dla środowiska, zostanie zbudowany m.in. w technologii budownictwa pasywnego, zielonych dachów, będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii, a tym samym stanowił znakomity przykład zielonej infrastruktury. Budynek Centrum wkomponowany zostanie w teren polany Morgi w Zawoi. Integralnym elementem Centrum będzie ścieżka edukacyjna prezentująca walory przyrodnicze górskiej łąki.
 
W ramach projektu powstanie wystawa przyrodnicza o powierzchni około 800 m2 obejmująca zarówno szereg elementów multimedialnych, jak i stanowisk aktywizujących, związanych z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, a także z zagadnieniami środowiskowymi. W budynku znajdzie się również sala projekcyjna, sala warsztatowa do prowadzenia zajęć edukacyjnych, biblioteka i czytelnia, pozwalające na dostęp do ponad 10 tysięcy woluminów zgromadzonych przez siedemdziesiąt lat funkcjonowania Babiogórskiego Parku Narodowego. W kompleksie znajdzie się również zbiornica artefaktów gromadzonych przez Park wraz z punktem dostępu do zbiorów, która będzie wykorzystywana do celów edukacyjnych i badawczych. Pierwsze zajęcia edukacyjne planowane są w połowie 2027 r.
 
Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców m.in.: dzieci i młodzieży, studentów, rodzin z dziećmi, nauczycieli i przewodników, turystów odwiedzających park, a także społeczności lokalnej.
Celem projektu jest wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody oraz różnorodności biologicznej poprzez prowadzenie przez Babiogórski Park Narodowy działań z zakresu edukacji ekologicznej w oparciu o infrastrukturę Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI stanowiącego kompleksowe zaplecze do prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej (stacjonarnej i terenowej).
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 72 406 030,30 złotych.
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 49 341 917,44 złotych.
Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI Babiogórskiego Parku Narodowego zlokalizowane będzie w miejscowości Zawoja przy drodze wojewódzkiej nr 957. Jego termin oddania zakładany jest na III kwartał 2027.


design by LEMONPIXEL.pl