Czynna ochrona czajki i krwawodzioba

W ramach ochrony miejsc lęgowych ptaków siewkowych (czajki i krwawodzioba) pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego w dniach 20 i 26 listopada br. przeprowadzili zabiegi ochrony czynnej na dwóch grądzikach położonych na południe od miejscowości Sośnia. Te dwa niewielkie wyniesienia terenu (łączna powierzchnia 0,2 ha) o podłużnym kształcie zlokalizowane są w niedużej odległości od siebie pośród otwartych bagien. Gniazdują tutaj czajki i krwawodzioby. Niekoszone grądziki zaczęły zarastać wierzbami, dereniem rozłogowym, pojawił się też podrost olszy czarnej, które ograniczają ich przydatność jako miejsca gniazdowania dla wymagających otwartej przestrzeni ptaków siewkowych. W celu zachowania ich otwartego charakteru przy pomocy sekatorów usunięto ręcznie wszystkie krzewy i podrost olszy, a biomasę wyniesiono poza obręb powierzchni i złożono w stertę. Efekty działań ochronnych będą monitorowane w kolejnym sezonie, a w razie konieczności, zabiegi zostaną ponowione. Bardzo dziękuję Andrzejowi Rutkowskiemu oraz Krzysztofowi Bachowi za udział w pracach.

  • autor: Agnieszka Henel

    fot: BPN ,
    fot. Cezary Korkosz


design by LEMONPIXEL.pl