Dbajmy i czystość wód!

Potoki babiogórskie należą do dorzecza Wisły (stoki północne Babiej Góry) i do dorzecza Dunaju (stoki południowe). Powierzchnia Parku (34 km2) w stosunku do powierzchni tych dwu dorzeczy (990 386 km2) jest mikroskopijna. 
W kwietniu br., na początku okresu wegetacyjnego pracownicy Parku usuwali z potoków odpady. Mimo, że potoki są na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego, gdzie obowiązują szczególne zasady ochrony przyrody, usunięto z nich aż kilkanaście worków odpadów. Znaczącą część odpadów stanowiły porzucone plastikowe butelki i puszki po napojach. 
Dbajmy o czystość naszych wód. Każde pozytywne działanie nawet w niewielkim zakresie przyczynia się do poprawy stanu większej całości.                                                                                                                     
Janusz Fujak


design by LEMONPIXEL.pl