Drawieńskie Żurawie 2017

Nagroda dla DPN ”Za otwartość wobec społeczności lokalnej i promocję walorów przyrodniczych Gminy Drawno”.

Brzmi uzasadnienie, ale najpierw były szczegóły i zrobiło Nam się bardzo miło, że działania pracowników Parku są doceniane i zapamiętane przez mieszkańców i władze Gminy.

Podczas uroczystości wręczenia statuetki w Drawieńskim Ośrodku Kultury, dyrektor Anna Hińcza-Gnysińska przedstawiła uzasadnienie przyznania tej szczególnej nagrody Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu, a wcześniej nasze zasługi zebrała i spisała pani Mariola Kowalewska – sekretarz gminy.

Oto, co o nas napisano:

Drawieński Park Narodowy funkcjonuje od 1990r. Jest jednym z 23 Parków Narodowych w Polsce. Wszelkie czynności na terenie Parku podporządkowane są ochronie przyrody. Oprócz tej podstawowej funkcji pełni on również funkcję turystyczną, tak ważną dla Gminy Drawno. Swoje zadania realizuje w zgodzie z samorządem i społecznością lokalną.  Dyrekcja DPN rozumie, że turystyka jest najważniejszą gałęzią gospodarki na naszym terenie i przyczynia się do tworzenia miejsc pracy. Obecność Parku odgrywa istotną rolę w promocji naszej gminy. Bardzo często turystom i  mieszkańcom innych regionów Polski miasto Drawno kojarzy się właśnie z Drawieńskim Parkiem Narodowym. Promocja gminy i otwarta współpraca władz Parku nie pozostają bez znaczenia. Dzięki obustronnemu zaangażowaniu i wykonywanej pracy turyści z zadowoleniem wspominają pobyt w naszej gminie. Drawieński Park Narodowy bardzo często jest współorganizatorem imprez zarówno gminnych jak i organizowanych przez organizacje społeczne np.: Dnia Dziecka w Barnimiu, pikniku rodzinnego w Drawnie, Zlotu Miłośników Puszczy Drawskiej, Rajdu po Ziemi Drawieńskiej, Festiwalu Krasnali czy „Biegu po życie”. Jest również współredaktorem lokalnej gazety „Ziemia Drawieńska”. Od dwóch lat DPN organizuje  najpopularniejszy w powiecie choszczeńskim piknik kulturowy „Święto jabłka”, w którym uczestniczą bawiąc się całe rodziny i jednocześnie poznają Park.

Park odgrywa również istotną rolę w edukacji ekologicznej lokalnej społeczności, prowadzonej szczególnie wśród dzieci i młodzieży z naszych szkół i przedszkola. Pracownicy Parku od wielu lat organizują, m.in., cykl prelekcji pod nazwą „Czym skorupka za młodu nasiąknie” skierowanych do dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Drawnie; aktywnie włączają się w organizację ferii zimowych, przedstawiając bogatą ofertę zajęć w sali edukacyjnej DPN a także w plenerze.

„...I ciągle szkolimy się i doskonalimy naszą wiedzę po to, żeby być lepszymi w ochronie przyrody i dać więcej społeczności lokalnej…” - mówią pracownicy Drawieńskiego Parku Narodowego. A my dodamy, że z korzyścią dla wszystkich, którzy kochają przyrodę i Gminę Drawno.

Statuetkę „Drawieńskich Żurawi” wręczył burmistrz Drawna, pan Andrzej Chmielewski.

Paweł Bilski, dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego odbierając nagrodę podziękował w imieniu całego zespołu DPN. Podkreślił również, jak ważna jest współpraca z lokalną społecznością, która coraz lepiej rozumie problemy i zadania związane z ochroną przyrody oraz docenia nasze edukacyjne zaangażowanie. Dowodem na to wspólne porozumienie są właśnie „Drawieńskie Żurawie”.

„Między człowiekiem a naturą”, brzmi hasło Drawieńskiego Parku Narodowego.  Wbrew pozorom, to bardzo trudne zadanie podobne do tego, które filozofowie nazwali: szukaniem złotego środka. A jeśli szukamy, to znajdziemy – my wszyscy.
 design by LEMONPIXEL.pl