Dzień Pustej Klasy w BPN

6 czerwca 2023 roku Białowieski Park Narodowy włączył się do
ogólnopolskiej akcji „Dzień Pustej Klasy”. W ramach obchodów
tego edukacyjnego święta zaprosiliśmy do naszego
Rezerwatu Pokazowego Żubrów i wyprowadziliśmy z sal lekcyjnych
sześć klas ze szkół podstawowych z Hajnówki. Klasy wędrowały
specjalnie przygotowaną trasą pomiędzy zagrodami ze zwierzętami
oraz odwiedzały przystanki na świeżym powietrzu („Wielkie malowanie”, „Plac zabaw”)
i w Pawilonie Edukacyjnym Żubra. Na przystankach czekali
pracownicy Parku i Wolontariusze – uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego z DNJB
w Hajnówce. Działania miały formę edukacji przez zabawę z przewagą zabawy.
Po przejściu całej trasy na uczestników czekał upominek i poczęstunek.
Impreza zakończyła się piknikiem na trawie.
Białowieski PN serdecznie dziękuje za pomoc młodzieży i opiekunom z II LO z DNJB w Hajnówce!
Działanie dofinansował WFOŚiGW w Białymstoku.


design by LEMONPIXEL.pl