Gość z południa

Od 2016 roku w Kampinoskim Parku Narodowym i okolicach pojawia się regularnie nowy gatunek chronionego owada – modliszki zwyczajnej.

W Polsce do początku XX. wieku modliszka była spotykana głównie w Kotlinie Sandomierskiej i na Podkarpaciu. Na początku XXI wieku pojawiło się wiele nowych stanowisk tego gatunku, jednak większość z nich była zlokalizowana w niedalekiej odległości od dwóch głównych populacji: sandomierskiej i karpackiej. Po roku 2010 odnotowywano coraz więcej stanowisk w innych, południowych regionach kraju: na Opolszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce, Górach Świętokrzyskich czy na południowym Mazowszu. W wyjątkowo ciepłym, 2015 roku modliszka gwałtownie zwiększyła swój zasięg i była spotykana na Podlasiu oraz Pojezierzu Mazurskim.

Modliszka zwyczajna jest gatunkiem ciepłolubnym i prawdopodobnie w cieplejszych okresach czwartorzędu była szerzej rozmieszczona w Polsce.

Zmiany zasięgu modliszki są związane ze zmianami klimatycznymi – coraz cieplejsze lata sprzyjają przeżyciu tego gatunku, a zimy z niewielką ilością dni mroźnych powodują, że nie przemarzają kokony jajowe tego gatunku. Ponadto w ciepłe lata modliszka ma pod dostatkiem pokarmu – szczególnie owadów z grupy prostoskrzydłych – koników polnych, pasikoników i innych szarańczaków.

Do niedawna modliszka była traktowana jako gatunek miejsc suchych i nasłonecznionych. Jednak ostatnie coraz częstsze stanowiska w rejonach zurbanizowanych wskazują, że modliszka nie unika siedlisk pochodzenia antropogenicznego. Zgodnie z teorią „wysp cieplnych”, na terenach zurbanizowanych, modliszka może znajdować dogodne warunki do życia w północnych krańcach swojego zasięgu.

Gatunek łatwo spotkać na obszarach ugorów i odłogów porolnych, na obrzeżach suchych borów sosnowych czy też w siedliskach piaszczystych ze skąpą roślinnością. Prowadzi jednak skryty tryb życia, a maskujące zielone ubarwienie pomaga jej w maskowaniu się wśród roślinności. Bardzo chętnie przylatuje też w ciepłe letnie wieczory do źródeł sztucznego światła, w związku z czym można ją znaleźć w przydomowych ogródkach.design by LEMONPIXEL.pl