II Konwent Żubrowy w Białowieskim Parku Narodowym

II Konwent Żubrowy w Białowieskim Parku Narodowym
8 grudnia br. w Białowieskim Parku Narodowym odbył się już Drugi Konwent Żubrowy, w którym uczestniczyło około 100 osób - uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczestnicy żubrowego eventu obejrzeli wystawę prac plastycznych z Konkursu
„Jak Cię słyszą, tak namalują i przedstawią” – Konkursu o tyle wyjątkowego, że łączącego twórczość plastyczną i zamiłowanie do literatury, oczywiście z żubrem w roli głównej. Młodzi przyjaciele żubra uczestniczyli w zajęciach przygotowanych na stanowiskach edukacyjnych, dzięki którym mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat tego wyjątkowego ssaka jak również dowiedzieć wielu ciekawostek. Komisja Konkursu oceniła maski z motywem żubra, gdyż jednym z punktów programu Konwentu było rozstrzygniecie Konkursu w kategorii – karnawałowa maska żubra – mieliśmy niebywałą okazję podziwiać ich około 50!
Była wesoła zabawa, opowieści o żubrach, dyplomy, poczęstunek
i nagrody ufundowane przez Białowieski Park Narodowy.
 


design by LEMONPIXEL.pl