Ile żurawi w Kampinosie?

Coroczny monitoring żurawia prowadzony na terenie KPN w formie cenzusu (liczenie na terenie całego parku), pozwala na śledzenie trendów liczebności populacji oraz zmian w rozmieszczeniu poszczególnych par. Rozmieszczenie żurawia jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w środowisku, w tym urbanizację, budowę dróg, osuszanie lub zalewanie odpowiednich siedlisk.

Tegoroczna susza nie wpłynęła znacząco ani na rozmieszczenie ani na liczebność żurawia. Dodatkowo łagodna zima spowodowała, że na terenie parku żurawie licznie zimowały, w związku z tym część par rezydentów przystąpiła do lęgów wcześniej, niż ptaki powracające z zimowisk. Te nierówne terminy przystępowania do lęgów wymagały od liczących żurawie pracowników parku wyjątkowej czujności i znajomości biologii ptaków, co zaowocowało poznaniem ostatecznej liczby terytorialnych par żurawia.

W roku 2018 na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego naliczyliśmy 93 terytorialne pary żurawia. Ptaki przebywały na pasach bagiennych, rozmieszczenie ich było w miarę równomierne w całym parku. W stosunku do lat poprzednich, więcej ptaków pojawiło się w olsach. Po okresie wzrostu liczebności żurawia, od 3 lat liczba par utrzymuje się na podobnym poziomie. Tegoroczny sukces lęgowy był zadowalający, pomimo suszy większość par wodziła jedno lub dwa młode. Pary z młodymi żerowały często na suchych łąkach polując na duże owady  prostoskrzydłe, głownie pasikoniki i wyjątkowo liczne w tym roku świerszcze.

Danuta Pepłowska-Marczakdesign by LEMONPIXEL.pl