Infrastruktura wodna w ochronie przyrody SPN

W dniu 29 września 2023 o godzinie 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Smołdzinie odbyło się uroczyste podpisanie „Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna – część zachodnia”. To ukoronowanie wspólnej, niemal półtorarocznej, wytężonej pracy Gmin: Miejskiej Ustka i Łeba, Gmin Ustka, Smołdzino, Główczyce Wicko oraz Słowińskiego Parku Narodowego.
Wśród przedsięwzięć przewidzianych do dofinansowania w Obszarze Funkcjonalnym i jednocześnie objętych podpisanym Porozumieniem, znajduje się między innymi rozbudowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Smołdzinie. Szacowany koszt inwestycji to 18 000 000 zł. Dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do potrzeb mieszkańców, rosnącej presji urbanizacyjnej i turystycznej jest zadaniem priorytetowym, a jego realizacja istotnie przyczyni się do ochrony wód i przyrody w Słowińskim Parku Narodowym.
 
Porozumienie było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu Marszałka Województwa Pomorskiego, Pana Mieczysława Struka, doradców Jacka Zdrojewskiego i Radomira Matczaka, determinacji koleżanek i kolegów samorządowców pod wodzą Burmistrza Miasta Łeba, Pana Andrzeja Strzechmińskiego. Obecni byli również przedstawiciele z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Alicja Zajączkowska - Starosta Lęborski, Marek Biernacki Dyrektor Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Słupsku oraz koleżanki ze Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza.


design by LEMONPIXEL.pl