Interesujące obserwacje gęsi małych w SPN

W najnowszym numerze Przeglądu Przyrodniczego ukazał się artykuł dotyczący obserwacji gęsi małych w Słowińskim PN. Gęś mała (Anser erythropus) to silnie zagrożony gatunek w Europie, ginąca europejska populacja gęsi z Półwyspu Skandynawskiego, przed wiekiem szacowana na ponad 10 000 os., liczy obecnie ok. 35-55 par.

W 2016 r. 6 gęsi małych zostało zaobserwowanych na łąkach na wschodnim brzegu jeziora Gardno (polder Gardna IX) w Słowińskim Parku Narodowym. Wszystkie spośród zaobserwowanych gęsi małych posiadały kolorowe obrączki. Z danych obrączkowania wynika, że ptaki te pochodzą ze szwedzkiego programu zasilenia populacji tego gatunku i zostały wypuszczone na terenie szwedzkiej Laponii.

Trasa migracyjna dzikiej populacji pochodzącej z Norwegii i Finlandii wiedzie przez Polskę i Węgry na zimowiska w Grecji, gdzie gęsi narażone są na dużą presję myśliwską oraz zanik siedlisk. W celu uchronienia szwedzkiej populacji przed zagrożeniami na tym zimowisku, gęsi małe pochodzące z akcji zasilenia populacji z lat 80. i 90. XX w., wypuszczane były z berniklami białolicymi Branta leucopsis i migrowały z przybranymi rodzicami przez Danię i Niemcy do Holandii, na obszary bardziej bezpieczne, niż zimowiska w Grecji. Cztery spośród sześciu ptaków obserwowanych w Słowińskim Parku Narodowym powróciły na tereny lęgowe w szwedzkiej Laponii w 2016 r. i były widziane w stadzie dzikich gęsi małych, a w latach 2017-2018 trzy ptaki obserwowane były ponadto w Niemczech, Holandii i na Litwie.

Więcej informacji na temat gęsi małych w SPN można przeczytać w artykule: linkdesign by LEMONPIXEL.pl