Kartograficzna nowość

Nowa mapa turystyczna Magurskiego Parku Narodowego

Pod koniec zeszłego roku na zlecenie Magurskiego Parku Narodowego wydana została nowa mapa turystyczna. Obejmuje ona obszar całego Parku przedstawiając jego powierzchnię w skali 1:50000. Na mapie został zaktualizowany przebieg szlaków turystycznych, który jest aktualny na dzień 01.01.2017 roku. Pojawiły się również nowe informacje, takie jak miejsca lokalizacji i nazwy deszczochronówna obszarze MPN, miejsca umieszczenia pieczątek Magurskiej Odznaki Terenowej i ścieżki krajobrazowej „Dobry widok – Krempna” oraz plan miejscowości Folusz. Opisy na tylnej stronie mapy zostały zaktualizowane, uzupełnione i w wielu miejscach zupełnie przeredagowane. Na mapie znajduje się także miejsce, w którym można zebrać wszystkie odciski pieczątek niezbędnych do uzyskania Magurskiej Odznaki Terenowej.  Mapa jest do nabycia w Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej w cenie 5 zł.


design by LEMONPIXEL.pl