Konkurs fotograficzny Karkonoskiego PN

„Karkonosze światłem malowane – 60 lat Karkonoskiego Parku Narodowego”

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Karkonosze światłem malowane – 60 lat Karkonoskiego Parku Narodowego
 
 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Karkonosze światłem malowane – 60 lat Karkonoskiego Parku Narodowego” zwanego dalej „konkursem” jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra.
 
 1. Celem konkursu jest: 
 • promowanie przyrody Karkonoszy jako obszaru,
 • zachęcanie do twórczego obcowania z przyrodą, 
 • zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony unikatowej przyrody Karkonoszy.
 
 1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie osoby, które wykonują zdjęcia, których tematem są krajobrazy Karkonoszy, i które posiadają do tych zdjęć pełne prawa autorskie. Zgłoszenie zawiera oświadczenie dotyczące praw autorskich.
 
 1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie podpisanego formularza zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz zdjęć w formie elektronicznej na nośniku na adres: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, w terminie do dnia 20.08.2018 (w przypadku przesłania pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub dowodu nadania).
 
 1. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać od 1 do 13 fotografii w wersji cyfrowej, o następujących parametrach technicznych (minimalne wymagania):
 
 • rozmiar zdjęcia minimum 3938 x 3044 pikseli
 • 300 dpi w poziomie i 300 dpi w pionie
 • Zdjęcia w formie elektronicznej w formacie JPG lub formacie TIFF (najlepiej bez kompresji)
 
 1. Spośród wykonanych przez uczestników zdjęć Komisja Konkursowa wyłoni najciekawsze prace i przyzna nagrody. Wybranych zostanie ogółem 13 fotografii. Komisja konkursowa może wybrać wszystkie lub tylko część zdjęć danego uczestnika konkursu.
 
 1. Główna nagrodą w konkursie jest:
 
 • publikacja zdjęć w jubileuszowym (60-lecie KPN) kalendarzu Karkonoskiego Parku Narodowego na 2019 rok
 • publikacja zdjęć wybranych do kalendarza KPN również na stronie internetowej KPN przez cały 2019 rok i ich promocja na profilach KPN w mediach społecznościowych
 • bezpłatny udział w plenerowych warsztatach fotograficznych z zakwaterowaniem w Domku Myśliwskim Karkonoskiego Parku Narodowego
 • zestaw gadżetów promocyjnych KPN


 
 1. Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych. W zależności od ilości autorów nagrodzonych prac, Komisja może również przydzielić miejsca na w/w warsztatach fotograficznych oraz przesłać zestawy gadżetów promocyjnych KPN, o których mowa w pkt.7 ppkt.3 i 4 również dla autorów wyróżnionych prac.
 
 1. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników do celów związanych z pracami komisji konkursowej. Administratorem danych osobowych jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze.
 
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www Karkonoskiego Parku narodowego oraz na profilach KPN w mediach społecznościowych. Nagrodzeniu lub wyróżnieni autorzy zostaną również powiadomieni pisemnie o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia. 
 
 
Formularz zgłoszeniowy w formacie DOC oraz w PDF znajduje się w załącznikach. 

FOT: Wiktor Baron
 


design by LEMONPIXEL.pl