Konkurs na logo

W roku 2021 Białowieski Park Narodowy będzie obchodził 100-lecie ochrony.  Pragniemy, aby jednym z działań towarzyszących obchodom tego ważnego jubileuszu stało się logo. Chcemy, aby działało jako symbol, budziło dobre skojarzenia z Białowieskim Parkiem Narodowym, było oryginalne, czytelne i łatwe do zapamiętania. Planujemy uczynić je częścią oficjalnego systemu identyfikacji wizualnej BPN i przeznaczyć do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych oraz identyfikacyjnych.

Do Konkursu, który ma charakter otwarty i jest jednoetapowy, zapraszamy osoby pełnoletnie z całej Polski. Prace konkursowe przyjmujemy zarówno w formie elektronicznej, jak również odręczne rysunki w formie papierowej. Na Państwa projekty czekamy do 15 października 2020 roku.

Projekty zgłoszone do Konkursu oceni Komisja Konkursowa pod kątem trafności nawiązania do tematu, estetyki, kompozycji, pomysłowości, funkcjonalności i użyteczności.

Na autorów najwyżej ocenionych prac czekają nagrody: pieniężna i książkowe!

Szczegóły w Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz
Załącznik nr 2 - umowadesign by LEMONPIXEL.pl