Konkurs wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie, Poleski Park Narodowy i Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w 18 edycji Konkursu o PPN

Cele konkursu:
Kształtowanie tzw. umiejętności ponadprzedmiotowych, do których zaliczyć można m.in.:

  • planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki oraz przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności,
  • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
  • rozwijanie osobistych zainteresowań.

Terminy:
Etap szkolny - do 23 marca 2017 roku.
Etap okręgowy - 26 kwietnia 2017, godz 10.00.
Etap ogólnopolski - 7 czerwca 2017, godz. 10.00.

REGULAMIN KONKURSU

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: linkdesign by LEMONPIXEL.pl