Konkurs Wiedzy Ekologicznej 2020

Zapraszamy Uczniów klas VII i VIII z województwa podlaskiego do udziału w Konkursie Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”. 

Najważniejsze informacje:
1. Tematyką Konkursu będą zagadnienia dotyczące form ochrony przyrody, podlaskich parków narodowych i krajobrazowych, zmian klimatycznych oraz związane z Białowieskim Parkiem Narodowym w kontekście Jubileuszu „1921–2021 STO LAT OCHRONY”.
2. Uwaga! Terminarz będzie inny niż zwykle, a finał odbędzie się w przyszłym roku!

do 22.10.2020     – zgłoszenia chętnych szkół
listopad 2020     – etap szkolny: test o tematyce ekologicznej 
luty 2021     – etap powiatowy: test o tematyce ekologicznej i Białowieskim Parku Narodowym
marzec 2021     – przygotowanie filmu lub prezentacji „100 lat ochrony najstarszego europejskiego lasu niżowego – co dalej?” lub „Globalne S.O.S dla klimatu” przez 50-ciu wyłonionych finalistów
kwiecień 2021     – finał konkursu w Białowieskim Parku Narodowym (pisemny i ustny).


3. Nagrody główne: atrakcyjny sprzęt elektroniczny i turystyczny, wydawnictwa.
4. Głównym organizatorem Konkursu jest Białowieski Park Narodowy. Biebrzański Park Narodowy jest jednym ze współorganizatorów. 
5. Regulamin Konkursu w załączeniu.

6. Sposób zgłoszenia: Szkoła deklaruje chęć udziału w konkursie mailem na adres: 
ewa.wiatr@biebrza.org.pl - szkoły z okolic Biebrzańskiego Parku Narodowego
hanna.schmidt@bpn.com.pl - szkoły z innych części województwa podlaskiego

Ważne: Termin nadsyłania zgłoszeń:  22.10.2020 r. 


Zapraszamy do udziału i czekamy na Państwa zgłoszenia!
Kontakt: Ewa.Wiatr@biebrza.org.pl , 857380620design by LEMONPIXEL.pl