Królowie nocy

Nietoperze Drawieńskiego Parku Narodowego

Jedną z podstawowych metod badawczych nietoperzy są odłowy w tzw. sieci chiropterologiczne. Nietoperze są ssakami prowadzącymi nocny tryb życia. W ciemnościach nocy orientują się w przestrzeni za pomocą najwrażliwszego ich zmysłu - słuchu. Wysyłają w przestrzeń dźwięk i nasłuchują odbitego echa. Dlatego taka sieć musi być bardzo cienka i delikatna, aby lecący nietoperz jej po prostu nie usłyszał.

W Drawieński Parku Narodowym, odłowy inwentaryzacyjne prowadzone były  głównie w pobliżu wód płynących. Wartym odnotowania jest fakt, że np.; w Radęcinie wpadło w sieci  aż 11 nietoperzy z 7 różnych gatunków! Rozpoznano między innymi: nocka Brandta(Myotis brandtii) i mopka zachodniego ( Barbastella barbastellus).

Kolejnym etapem letniej inwentaryzacji nietoperzy  w DPN była kontrola skrzynek rozmieszczonych  dla tych ssaków przez pracowników Parku. W DPN jest ponad 400 takich punktów służących nietoperzom jako dzienne schronienie.

Niektóre gatunki nietoperzy, jak np. karlik malutki czy karlik większy, lubią wykorzystywać skrzynki jako miejsce rozrodu zakładając w nich kolonie lęgowe. W jednym „ takim domku” znaleziono aż 72 osobniki karlika malutkiego (Pipistrellus pipistrellus). Ciekawym gatunkiem stwierdzonym w jednej ze skrzynek jest borowiec wielki (Nyctalus noctula).
 

Aktualnie trwa zestawianie wszystkich wyników, interpretacja danych  i stworzenie raportu ogólnego tegorocznej letniej inwentaryzacji nietoperzy. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Podsumowując ten etap: inwentaryzacja nietoperzy w DPN  przeprowadzono od 8 do 15 lipca z udziałem członków Sekcji Teriologicznej Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz pracownika Parku Szymona Śródeckiego. Całość prac nadzorował opiekun Sekcji dr hab. Witold Grzywiński.

 

 

Tekst: Szymon Śródecki, DPN
Zdjęcia: Patrycja Hennik 


design by LEMONPIXEL.pl