Liczenie ptaków na Wigrach

12 listopada w przelotnych opadach mżawki odbyło się liczenie ptaków na jeziorze Wigry.
Stwierdziliśmy 3371 ptaków z 18 gatunków. Najliczniejszym gatunkiem okazał się gągoł – ponad
1300 osobników, przebywających w różnej wielkości stadach. Wysoka jak na listopad była także
liczebność kormorana – 760 ptaków. W okolicach Bryzgla przebywało ponad 450 łysek, a na
całym jeziorze 337 czernic i 151 łabędzi niemych, w tym 10 rodzin z młodymi. Stwierdziliśmy
124 krzyżówki i 94 nurogęsi. W kilku stadach obserwowaliśmy łącznie 56 bielaczków, głównie
samice. Na jeziorze w towarzystwie kormoranów przebywało 17 mew srebrzystych, 3 białogłowe,
pojedyncze śmieszki i mewy siwe. Stwierdziliśmy tylko 14 perkozów dwuczubych, wszystkie
pozostałe już odleciały na południe. Po raz pierwszy obserwowaliśmy 2 nury rdzawoszyje,
obydwa w locie. Gatunek ten był już wcześniej notowany na Wigrach, ale pojawia się tu
bardzo rzadko. Listę obserwowanych ptaków uzupełniały 4 bieliki, 2 krakwy, jedna samic
a rożeńca oraz 3 kruki. Nie stwierdziliśmy obecności żadnych czapli ani zalatujących
w okresie jesienno-zimowych kaczek morskich poza bielaczkiem.
Dorota, Grzegorz, Jerzy Zawadzki, Wigierski Park Narodowy


design by LEMONPIXEL.pl