Lelek kozodój w PN Bory Tucholskie

Czerwiec i lipiec to czas kiedy większość ptaków intensywnie karmi swoje młode, często już z drugiego lęgu. Lelek jest gatunkiem, który dość późno przystępuje do lęgów, dlatego kontrole odbywają się w czerwcu i lipcu. W ramach monitoringu obszaru Natura 2000 Wielki Sandr Brdy, pracownicy Parku wykonali w tym roku dwukrotną kontrolę lelka. Liczenia wykonano na 5 losowo wybranych powierzchniach o wym. 2 x 2 km., zlokalizowanych na terenie PNBT. Dla całego Wielkiego Sandru Brdy w sumie wytypowano 30 takich kwadratów. W każdym kwadracie zastosowano 6 punktów nasłuchowych, ze stałą lokalizacją. W każdym punkcie przez 2 minuty wabiono ptaki głosem terkotu samca (w przypadku, jeśli ptaki nie odzywały się samoistnie). Lelek jest gatunkiem nocnym, którego aktywność głosowa rozpoczyna się ok. 22:00. W ciepłe, letnie wieczory samce terkoczą w charakterystyczny sposób, dzięki czemu można łatwo je zlokalizować. Ptaki te są monogamiczne, więc liczba samców odpowiada liczbie par na danym obszarze. Nie budują one gniazd, jaja składane są w zagłębieniu, bezpośrednio na ziemi. Lelek preferuje bory mieszane i suche, unika zwartych lasów liściastych i podmokłych. W parku występuje głównie na otwartych terenach (wrzosowisko, wydma) graniczących z borem sosnowym. Jest to bardzo ciekawy gatunek i więcej o nim można przeczytać tutaj: http://www.pnbt.com.pl/lelek_caprimulgus_europaeus-6,1007,563

Tekst i foto
K. Lubińskadesign by LEMONPIXEL.pl