Monitoring ptaków na jeziorze Wigry

Wyniki sierpniowego monitoringu ptaków na jeziorze Wigry
Ostatnie liczenie ptaków na Wigrach odbyło się 11 sierpnia. Zaobserwowaliśmy 4,5 tysiąca ptaków. Ponad 70% tej liczby stanowiły polujące w ławicach kormorany – blisko 3300 osobników. Na Wigrach przebywały ptaki należące do 25 gatunków. Najliczniejszymi po kormoranach ptakami były łyski - zaobserwowaliśmy 214 osobników. Na jeziorze przebywało prawie 200 łabędzi, 150 krzyżówek, 115 perkozów dwuczubych, 13 nurogęsi i 9 gągołów. Liczne były mewy: 132 śmieszki, 60 mew srebrzystych, 32 mewy siwe, 29 mew białogłowych. Dwie mewy miały na nogach zagraniczne obrączki. Nad wodą tańczyło 17 rybitw rzecznych i 3 rybitwy czarne. Na jeziorze przebywało 41 czapli białych, 3 czaple siwe, oraz 2 brodźce piskliwe. Mięliśmy okazję oglądać skuteczne polowanie jednego z trzech dorosłych bielików na ryby, poza tym nad jeziorem krążył myszołów i polowały 3 błotniaki stawowe. Do najliczniejszych ptaków wróblowych należały wrony, dymówki i oknówki. Nieliczne były szpaki, wąsatki oraz trzciniaki.
Dorota Zawadzka, Grzegorz Zawadzki, zdjęcia: Grzegorz Zawadzki


design by LEMONPIXEL.pl