Na ratunek cietrzewiowi

Czynna ochrona cietrzewia Tetrao tetrix w Biebrzańskim Parku Narodowym przez zasilanie populacji osobnikami z hodowli

BbPN finalizuje pilotażowy, trzyletni projekt „Ochrona czynna ginącej populacji cietrzewia Tetrao tetrix w Biebrzańskim Parku Narodowym”, dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem tego projektu jest wdrożenie i sprawdzenie w warunkach Bagien Biebrzańskich metody wsiedlania cietrzewi przez stopniową adaptację młodych ptaków pochodzących z hodowli do warunków naturalnych.     W latach 2016-2017 wypuszczono w Basenie Środkowym Biebrzy, przy wykorzystaniu woliery adaptacyjnej, 22 młode cietrzewie (7♂ i 15♀). 
    W bieżącym roku sprowadzono na potrzeby ochrony czynnej grupę rodzinną złożoną z 8 młodych (4♂ i 4♀) oraz opiekująca się nimi dorosłą samicę (matkę). Ptaki zostały umieszczone w odpowiednio przygotowanej wolierze adaptacyjnej dn. 19.08. Po pomyślnym zakończeniu fazy odchowania, w połowie września, młode cietrzewie zostały zaobrączkowane. Po następnych paru dniach drzwi woliery adaptacyjnej otwarto, co umożliwiło młodym ptakom rozpoczęcie życia na wolności. Część z nich powraca na stanowisko adaptacyjne, gdzie w pewnym stopniu korzysta z wykładanego pokarmu, a przede wszystkim utrzymuje kontakt z hodowlaną samicą. Trzy z wypuszczonych młodych zostały wyposażone w nadajniki telemetryczne, dzięki czemu jest szansa na uzyskanie informacji o ich dalszych losach.
    Serdecznie dziękuję pracownikom BbPN oraz pozostałym współpracownikom zaangażowanym w realizację projektu i czynną ochronę cietrzewi na wszystkich jej etapach, od prac administracyjnych przez budowę stanowiska adaptacyjnego po opiekę nad ptakami i pomoc przy ich obrączkowaniu. Specjalne podziękowania kieruję do pracowników Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie za współpracę przy zakładaniu nadajników na ptaki.

Tekst:  Krzysztof Henel
fot:       D. Karpdesign by LEMONPIXEL.pl