Nasza Natura – Mój skarb

Konkurs plastyczny Poleskiego Parku Narodowego

Poleski Park Narodowy zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym „Nasza Natura – Mój skarb”
Konkurs jest przewidziany dla czterech grup wiekowych:
 
- dzieci w wieku przedszkolnym;
- dzieci szkół podstawowych, klasy I-III;
- dzieci szkół podstawowych, klasy IV-VI;
- dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
 
Tematyka: rysunek o tematyce przyrodniczej, ukazujący walory Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000.
Ilość prac: jeden uczestnik konkursu może nadesłać jeden rysunek.
Format: 297 x 420 mm (A3).
Technika dowolna.
Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście od 9 marca do 10 maja 2017r. Liczy się data nadania przesyłki.
Adres:
Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin
Z dopiskiem na kopercie - Konkurs plastyczny „Nasza Natura – Mój skarb”
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i ogłoszenie wyników nastąpią do 19 maja 2017r.
Nagrody rzeczowe za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone podczas uroczystego Finału Konkursu Plastycznego, który odbędzie się w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym Poleskiego Parku Narodowego w dniu 23 maja 2017 r.
Więcej informacji:
Zespół ds. Edukacji i udostępniania Parku – tel. 82 5713 071 w. 48
e-mail: poleskipn@poleskipn.pl
Poniżej regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa
KARTA ZGŁOSZENIOWA
REGULAMIN KONKURSU
Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.
Więcej o projekcie tutaj: link


design by LEMONPIXEL.pl