Nowa Ścieżka w Roztoczańskim Parku Narodowym

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności jak i turystów odwiedzających Roztoczański Park Narodowy i Zwierzyniec, utworzono nową ścieżkę edukacyjną. Umożliwia ona dojście do cmentarza wojennego Powstańców Styczniowych oraz Żołnierzy Września 1939 r. od ulicy Szkolnej i Pomnika Powstańców Styczniowych, znajdującego się przy ulicy Biłgorajskiej.

Decyzją Dyrekcji Parku powstała jedenasta ścieżka edukacyjna w RPN, w tym przypadku, o charakterze historyczno-przyrodniczym – szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej. Ścieżkę oznaczono znakami czerwonymi tak, że nie budzi wątpliwości co do kierunku marszu. Ścieżka zapewnia bezpieczne dojście od ulicy Szkolnej do cmentarza oraz do Pomnika Powstańców Styczniowych do którego dojście od ulicy Biłgorajskiej jest niebezpieczne (ze względu na konieczność pokonania ruchliwej ulicy).
Spacer od ulicy Szkolnej do ulicy Biłgorajskiej nowo wytyczoną ścieżką trwa około 15 minut.

Zachęcamy wszystkich do korzystania ze ścieżki, szczególnie w zbliżających się dniach, zwłaszcza dniu Wszystkich Świętych. W drugim etapie zaplanowano ustawienie w punktach węzłowych tablic informacyjnych dotyczących miejsc pamięci na trasie ścieżki wraz z jej planem.

Tekst: T. Grabowskidesign by LEMONPIXEL.pl