Nowe oznaczenia na drogach Karkonoskiego PN

Na drogach, które nie są szlakami, a biegną przez ostoje chronionych zwierząt drapieżnych, KPN ustawił takie znaki.


design by LEMONPIXEL.pl