Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego

W listopadzie u podnóża południowych stoków Babiej Góry odbyła się konferencja pn.: „Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego”, która była podsumowaniem projektu pt.: „Opracowanie szczegółowych instrumentów planistycznych do realizacji działań ochronnych na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego”. Projekt jest finansowany w wysokości 85% ze środków Unii Europejskiej (POIŚ.02.04.00-00-0003/19-00 z 27.03.2020 r.) oraz w wysokości 15% ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa 1480/2020/Wn06/OP-IN-YS/D z dnia 15.07.2020 r.).
Tekst: Konrad Gonciarczyk
Zdjęcia: M. Kukla-Lelito, M. Hudyka


design by LEMONPIXEL.pl