Ochrona ekosystemów wodnych

Współpraca Słowińskiego PN z Grupą PGE

Grupa PGE nawiązała współpracę ze Słowińskim Parkiem Narodowym, dzięki której w 2022 roku zostaną zrealizowane m.in. projekty z zakresu ochrony ptaków.
Kluczowym projektem realizowanym przez Park i PGE była Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ochrona ekosystemów wodnych a ich udostępnianie”.
Odbyła się ona w dniach 22-24 września 2022 roku w Łebie. Współfinansowana była również przez Ambasadę USA w Warszawie i Konsulat USA w Krakowie, a także przez Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych.
Patronat honorowy nad Wydarzeniem objęła Minister Klimatu i Środowiska Pani Anna Moskwa, patronat medialny - TVP3 Gdańsk, Radio Gdańsk S.A. i GP24.pl.
Konferencja umożliwiła spotkanie pracowników Polskich Parków Narodowych z przedstawicielami dwóch wybranych Parków Narodowych z USA celem nawiązania i podtrzymania długoterminowej współpracy, wymiany doświadczeń między Parkami.
Wydarzenie pozwoliło spojrzeć na różne zagadnienia dotyczące parków narodowych w kontekście naukowym, dzięki licznym prezentacjom przedstawionym przez ekspertów z różnych dziedzin nauki. Na przykładzie wybranych obszarów zaprezentowano współpracę Parków Narodowych z samorządami i innymi instytucjami.
Dla Słowińskiego Parku Narodowego ważnym działaniem było nawiązanie komunikacji ze Sleeping Bear National Lakeshore z USA oraz zaprezentowanie Indiana Dunes National Park, współpracującego z Kampinoskim Parkiem Narodowym.
Była to okazja do uświadomienia podobieństw naszych Parków pod względem walorów przyrodniczych, a także prowadzonych działań ochronnych i możliwości wymiany doświadczeń, również w zakresie udostępniania Parku.
Ponadto liczne prezentacje z Wolińskiego PN oraz pozostałych Parków Narodowych związanych z ekosystemami wodnymi, przybliżyły zarówno problematykę, z jaką borykają się obszary chronione, jak i stosowane rozwiązania.
Przedstawione prezentacje, bardzo ciekawe dyskusje panelowe i spotkania w kuluarach, mogą stanowić inspirację i platformę do podjęcia nowych działań na rzecz ochrony przyrody, znajdowania kompromisów służących zrównoważonemu rozwojowi.
Przewodnimi tematami Konferencji były zagadnienia dotyczące zmian klimatu oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie ochrony i udostępniania ekosystemów wodnych.


design by LEMONPIXEL.pl