Odkrywamy tajemnice roztoczańskich wilków i rysi

Od czterech lat specjaliści z Roztoczańskiego Parku Narodowego, wraz z naukowcami ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” i Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzą badania nad ekologią wilków i rysi żyjących w Parku i jego otulinie.

Dzięki systemowi wideopułapek oraz badaniom genetycznym udało się ocenić liczebność i strukturę socjalną tych zwierząt. Na podstawie tropień po śniegu oraz odnajdywania znakowań i innych śladów aktywności drapieżników określono najważniejsze dla obu gatunków obszary na terenie RPN i otuliny. Zbadano też dietę tutejszych wilków oraz oceniono zasobność bazy pokarmowej.

Obecnie, dla uszczegółowienia wiedzy na temat użytkowania przestrzeni przez wilki i rysie w RPN, a w konsekwencji dla skutecznej ochrony ich siedlisk, prowadzone są prace, których celem jest odłowienie i zaopatrzenie niektórych osobników w obroże GPS/GSM. Jest to, z uwagi na ogromną ostrożność tych zwierząt i doskonałą umiejętność unikania kontaktów z człowiekiem, zadanie niezmiernie trudne i czasochłonne. Pomimo to, kilka dni temu udało się założyć obrożę telemetryczną pierwszemu roztoczańskiemu wilkowi. Otrzymał ją rozmnażający się samiec z grupy rodzinnej wilków, która co roku wychowuje potomstwo w RPN. Kosy, bo tak go nazwaliśmy, jest zdrowym, bardzo dużym, około 6. letnim wilkiem. Po oznakowaniu obrożą wilk dołączył do swojej rodziny, czyli do partnerki, którą nazywamy Debra oraz ich zeszłorocznych szczeniąt.

Uzyskane dzięki nadajnikowi dane pozwolą lepiej poznać zachowania i wymagania przestrzenne grup rodzinnych wilków (wielkość terytoriów, miejsca rozrodu i wychowu młodych, aktywność dobową i sezonową, trasy wędrówek i wiele innych) i przede wszystkim umożliwią skuteczniejszą ochronę, nie tylko samego gatunku, ale też jego najistotniejszych  siedlisk.

Badania są realizowane dzięki finansowemu wsparciu funduszu leśnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a także ze środków statutowych wykonawców.design by LEMONPIXEL.pl