Patrząc sowie w oczy

Konkurs Babiogórskiego Parku Narodowego

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, którego tematem są sowy. Jego celem jest propagowanie wiedzy o tych ciekawych ptakach z którymi wiąże się wiele anegdot. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisanie opowiadania, bajki, tomiku wierszyków o sowach lub opracowanie komiksu. Prace mogą zostać wykonane indywidualnie lub grupowo. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z Gminy Zawoja. Konkurs trwa do 20 marca 2017 r. - decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do sekretariatu w budynku Dyrekcji Parku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 23 marca 2017r. i zostanie opublikowane na stronie internetowej oraz fb, najpóźniej do dnia 24 marca 2017r. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze jedną lub kilka nagrodzonych prac. Regulamin konkursu tutaj do pobrania - Konkurs sowy.

MMdesign by LEMONPIXEL.pl