Pierwsza Pomoc

Pod koniec listopada odbyło się pierwsze z serii szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników Wigierskiego Parku Narodowego.
Pod okiem profesjonalistów z grupy Ratologiczni uczyliśmy się m.in. postępowania w stanach zagrożenia życia u dorosłych i dzieci, a także osób starszych i niepełnosprawnych, oraz resuscytacji krążeniowo - oddechowej z użyciem AED.
Podczas kolejnych spotkań przeszkoleni zostaną m.in. parkowi strażnicy oraz pracownicy terenowi.
Szkolenie przeprowadzono w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego „Wigierski Park Narodowy dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami”, finansowanego w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


design by LEMONPIXEL.pl