Ponad 1 mln zł od NFOŚiGW dla Roztoczańskiego PN

W ramach projektu „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska podpisał z Roztoczańskim Parkiem Narodowym dwie umowy. Pierwsza dotyczy projektu „Czynna ochrona gatunków i siedlisk mokradłowych Roztoczańskiego Parku Narodowego”, NFOŚiGW dofinansuje go kwotą blisko 700 tys. złotych, a druga umowa dotyczy projektu „Modernizacja i adaptacja Ośrodka Hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym wraz z zakupem wyposażenia”, dofinansowanie wyniesie ponad 340 tys. złotych.
 
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ostatnich 5 latach przekazał blisko 6 mln złotych na ochronę przyrody na Lubelszczyźnie. NFOŚiGW dofinansował Roztoczański Park Narodowy kwotą ponad 2 mln złotych. Podpisaliśmy dziś kolejne dwie umowy, które pomogą należycie zadbać o zagrożone
i rzadkie gatunki zwierząt. Dzięki tym projektom będą miały one lepsze warunki do życia, czy to konik polski w hodowli, czy żółw błotny i traszka na mokradłach. Ochrona zagrożonych gatunków jest niezwykle istotna, dzięki niej dbamy o zachowanie różnorodności biologicznej – mówi wiceprezes NFOŚiGW Sławomir
Mazurek, który dziś w Zamościu podpisał umowy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gov.pl/.../ponad-1-mln-zl-od-nfosigw-dla...
 


design by LEMONPIXEL.pl