Przyrodnicza skarbnica ponad granicami

27 kwietnia 2022 r. w Białowieskim Parku Narodowym gościliśmy młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Uczniowie – uczestnicy projektu, już po raz drugi przyjechali do nas na zajęcia terenowe zaplanowane w projekcie „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”, realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2021, dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Tym razem naszym celem było zaprezentowanie uczestnikom zajęć aspektów przyrodniczych zbiorowisk położonych na północy Parku – był to pierwszy dzień Obozu, drugi zaś spędziliśmy w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach.
W zajęciach, oprócz młodzieży, uczestniczyli nauczyciele zaangażowani w projekt, koordynatorzy z Białowieskiego Parku Narodowego oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Hajnówce – instytucji partnerskiej.
Zgodnie z hasłem projektu, jego celem jest wskazanie skarbów przyrody w regionie i budowanie wrażliwości co do potrzeby ich zachowania – zależało nam, aby zaprezentować młodzieży „projektowej” wszystkie obiekty Białowieskiego Parku i ich wyjątkowe walory przyrodnicze.
Zajęcia terenowe w pierwszym dniu Obozu zaplanowaliśmy na szlakach wytyczonych w części Białowieskiego Parku włączonej w 1996 r. w jego granice. Jednym z nich jest „Carska Tropina” – pieszy szlak wiodący wzdłuż doliny Narewki, starą drogą carską usypaną jeszcze w XIX w. Szlak prezentuje unikalne leśne krajobrazy, przeplatane podmokłymi łąkami. Tam obserwowaliśmy przyrodę lasów pochodzenia naturalnego (na niektórych fragmentach zmienionych w wyniku gospodarki człowieka) w grądach, ze specyficznymi o tej porze roku, geofitami; w podmokłych olsach; w łęgach charakteryzujących się wysokim poziomem wody. Uczyliśmy się interpretacji obserwacji terenowych – odnaleźliśmy „świeże” tropy wilka podążającego za jeleniem, odchody tego drapieżnika; „latrynę” borsuków; usłyszeliśmy głosy wydawane przez ziębę, świstunkę i rzekotkę drzewną.
W części północnej Parku uprawiana jest turystyka piesza i rowerowa, są szlaki i wiaty turystyczne – z wieży widokowej i punktu obserwacyjnego podziwialiśmy dolinę Narewki i „ścianę” lasu Rezerwatu Ścisłego BPN, odwiedziliśmy także miejsce do obserwacji żubrów na Kosym Moście. Zależało nam, aby pokazać młodzieży piękno przyrody tego terenu, gdyż to oni będą w przyszłości promować ochronę Puszczy.
W tym dniu Obozu zwiedziliśmy także Muzeum Pszczelarstwa w Narewce, które zainteresowało młodzież i stało się przyczynkiem do dyskusji dotyczącej życia pszczół w ulach i skomplikowanych zasad prowadzenia własnej pasieki.
Ostatnim punktem programu Obozu było pokazanie terenów nieleśnych powierzchni badawczych Puszczy, na których prowadzony jest naukowy monitoring roślin chronionych. Wcześniej zwiedziliśmy Bazę Wolontariatu Parku i poznaliśmy ofertę wolontariackiej pracy na rzecz ochrony przyrody w BPN.
Atrakcyjny przyrodniczo dzień zakończyliśmy kolacją przy ognisku na Zamoszu.
Drugi dzień Obozu spędziliśmy w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach, gdzie zwiedziliśmy Podlaski Ogród Ziołowy (założony w 2007r, od 2011r. dołączył do "rodziny" polskich ogrodów botanicznych) pod opieką merytoryczną dr Mirosława Angielczyka – botanika, założyciela i właściciela tego wyjątkowego obiektu. Skorzystaliśmy z jego ogromniej wiedzy botanicznej – nasz przewodnik nie tylko nakreślił historię obiektu, jego znaczenie, ale również oprowadził po tym wyjątkowo cennym botanicznie terenie pokazując najbardziej interesujące gatunki roślin użytkowych – na przykład kwitnącą właśnie miodunką ćmę i dwa inne gatunki z tegoż rodzaju. Dowiedzieliśmy się o wymagającej hodowli turówki wonnej oraz przyczynach jej zanikania w przyrodzie. Poznaliśmy też jej „krewną” – turówkę leśną. W „Ziołowym Zakątku” mieliśmy okazję uczestnictwa w warsztatach kosmetycznych, dzięki którym poznaliśmy zastosowanie wielu roślin użytkowych. Wykonaliśmy własnoręcznie sól kąpielową i peeling do ciała. Po plenerze fotograficznym odbył się panel dyskusyjny zamykający Obóz. Nasze opinie i wrażenia opisaliśmy w ankiecie ewaluacyjnej.
Dziękujemy: dr Renacie Krzyściak-Kosińskiej, Małgorzacie Karczewskiej i Radosławowi Matejkowi za realizację edukacyjnych zajęć terenowych w obiektach BPN, a dr Mirosławowi Angielczykowi za edukacyjny spacer po Ogrodzie Botanicznym.
Autorzy fotografii: Agnieszka Łapińska-Chomicka; Anna Gierasimiuk; Dariusz Musiuk; Hanna Schmidt; Barbara Iwaniuk.
Opracowanie: koordynatorzy projektu z ramienia Białowieskiego Parku Narodowego – Beneficjenta Wiodącego
Odpowiedzialność za zawartość tej notatki prasowej leży wyłącznie po stronie Białowieskiego Parku Narodowego i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.


design by LEMONPIXEL.pl