"Ptasie opowieści"

Konkurs Fotograficzny rozstrzygnięty

Na ogłoszony przez Magurski Park Narodowy Konkurs Fotografii Przyrodniczej Edycja XIII
„Ptasie historie” nadesłano łącznie 30 zdjęć wykonanych  przez  15 uczniów
z 10 szkół. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 11 grudnia b.r. o 10:00 w Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego MPN w Krempnej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu!

Zgodnie z regulaminem zdjęcia podzielono na dwie kategorie wiekowe:
kategoria I – klasy gimnazjalne ( 13-15 lat ) – 16 prac,
kategoria II – szkoły ponadgimnazjalne ( 16-19 lat ) - 14 prac.
 
Do oceny prac konkursowych powołana została Komisja Konkursowa w składzie:
Damian Nowak – Magurski Park Narodowy
Małgorzata Pichura – Magurski Park Narodowy
Sabina Skauba – Magurski Park Narodowy
Zenon Wojtas – Magurski Park Narodowy
 
Prace Komisji Konkursowej prowadzone były w dniu 14 listopada 2017 r. w Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego przy MPN w Krempnej. Zdjęcia oceniane były wg następujących kryteriów:
oryginalność podejścia do tematu, technika wykonania, estetyka i ogólne wrażenia.
 
Każda nadesłana praca została zakodowana, członkowie Komisji oceniali prace wg nadanych numerów znając jedynie tytuł pracy i miejsce wykonania zdjęcia.  

Każdy członek Komisji oceniał prace samodzielnie na przygotowanych wcześniej formularzach, następnie zsumowano punkty przyznane każdej pracy przez poszczególnych jurorów i wyłoniono najlepsze prace.
Końcowe wyniki ustalono komisyjnie.
Sponsorami nagród są firmy: BLACHOTRAPEZABC TŁUMACZENIA,POLTINOERES MEDICAL. Za pomoc w znalezieniu sponsorów dziękujęmy firmieSEO KAMPANIE
 
Kategoria I
Komisja nie przyznała  I i II miejsca.
 
III miejsce – „Ptaszek na drucie”, Wojciech Rączkowski -  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sękowej,
Image

Wyróżnienie – „Foch”, Jakub Krupa – Szkoła Podstawowa w Lipinkach,
Image

Wyróżnienie – „Posiłek Gila”, Klaudia Chudek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sękowej.
Image

Kategoria II
 
I miejsce – „Wzlot”, Malwina Obarska – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
Image

II miejsce – „Uczta”, Agnieszka Bauer – Zespół Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie,
Image

II miejsce – „Ptasia sjesta”, Adam Głąb – I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,
Image

Wyróżnienie – „Głowa rodziny”, Kinga Uliasz – II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
Imagedesign by LEMONPIXEL.pl