Rasy rodzime i ich ochrona w Polsce

Park Narodowy „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza na ostatni przed wakacjami wykład z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrodą pt. Rasy rodzime i ich ochrona w Polsce. Spotykamy się 25 kwietnia br. o godz. 18.00 w siedzibie Parku w Charzykowach (ul. Długa 33). Wykład poprowadzi Pani dr Grażyna Polak oraz prof. dr hab. Jędrzej Krupiński z Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

 

Hodowla zwierząt praktykowana jest na całym świecie od ponad 10 000 lat. W wyniku tego procesu powstało na świecie tysiące ras, przystosowanych do różnych warunków i systemów produkcji.

W efekcie szybkiego tempa przemian na przestrzeni XX wieku wiele rodzimych i lokalnych ras, posiadających niepowtarzalne cechy, zostało zmarginalizowanych.

Działania dla ochrony lokalnych ras zwierząt w Polsce podjął ponad 20 lat temu Instytutu Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, gdzie powstał Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Była to pierwsza i jedyna taka komórka w Polsce. Obecnie Instytut Zootechniki obejmuje ochroną ponad 80 populacji zwierząt gospodarskich.

Powodem ochrony rodzimych i lokalnych ras zwierząt jest fakt, że stanowią one miedzy innymi: źródło niepowtarzalnych kombinacji genetycznych; pozyskuje się od nich tradycyjne produkty – żywności, odzieży, wyrobów tekstylnych, rękodzieła; są dobrze przystosowane do chowu i hodowli ekstensywnej (np. gospodarstwa agroturystyczne); stanowią element kultury i tradycji; są inwestycją w przyszłość następnych pokoleń.

Objęcie ochroną tak różnych populacji zwierząt gospodarskich pozwoliło na prowadzenie szeregu intersujących projektów i badań, które przyczyniły się zarówno do ich lepszego poznania, jaki wykorzystania ich unikalnych właściwości. Obecnie istnieją jednoznaczne dowody na negatywny dla ludzi wpływ utraty bioróżnorodności. Największym realizowanym w ramach Instytutu projektem jest Bio-strateg, który ma za zadania promocje rodzinnych ras oraz pochodzących od nich produktów.

Nie dziwi też fakt, że wobec coraz wyraźniej widocznych zmian klimatycznych zwraca się uwagę na rasy o dużych zdolnościach przystosowawczych, łatwo akceptujące trudne warunki środowiskowe i zdolne do przekazania tych cech, zwłaszcza wobec przewidywanego przyrostu liczby ludności. Ważne jest także dążenia do obniżenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) poprzez stworzenie nowoczesnych systemów obiegu materii i pierwiastków, gdzie substancje będące odpadami jednego procesu stanowią materiał wyjściowy do następnego.

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką serdecznie zapraszamy na wykład. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 23 kwietnia br. na adres e-mail: b.grabowska@pnbt.com.pl lub tel. 52 3355127. Ilość miejsc ograniczona.

/BG/       design by LEMONPIXEL.pl