Remont szlaków turystycznych

Dzięki środkom z projektu pn. „Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020” dołożymy starań aby poprawić stan podłoża szlaków turystycznych, utrwalając najbardziej uszkodzone miejsca. Zastosujemy progi drewniane, podesty (dylowanki), stopnie i płyty kamienne, a przebieg szlaku zostanie ukierunkowany poprzez montaż drewnianych poręczy lub barier taśmowych.

Co ważne prace będą wykonywane punktowo dzięki czemu szlaki nie będą okresowo zamykane. Postaramy się również by remonty nie były wykonywane w okresie wakacji. Prace rozpoczęto od zejść/podejść z Wielkiej i Małej Rawki w kierunku północnym.

Warto zauważyć, że prace pod Tarnicą z roku 2016 przyniosły spodziewany efekt. Szlak uszkodzony na szerokości, niejednokrotnie przekraczającej 15 m, został wyremontowany, Jak widać na prezentowanym zdjęciu, uzyskano dobry efekt regeneracji darni roślinnej. Na odcinkach już wyremontowanych zmniejszyła się ilość kontuzji wynikłych z nietrwałego i śliskiego podłoża. Zdajemy sobie sprawę iż pewnym problemem jest monotonność stopni pod Tarnicą, dlatego obecnie nowe stopnie rozkładamy w interwałach w nawiązaniu do nachylenia terenu.

Prace tego typu zostaną wykonane w 10 miejscach na terenie całego Parku. Łączna liczba nowych stopni będzie zbliżona do tej na szlakach w otoczeniu Tarnicy. Rada Parku zatwierdziła te zadania uznając je za najlepszy sposób regeneracji podłoża. Podjęte działania poprawią również bezpieczeństwo turystów wędrujących po szlakach. Za pomocą progów przeciwerozyjnych zabezpieczymy docelowo ok. 6 km szlaków z 140 km istniejących, czyli ok. 4% najtrudniejszych odcinków.

 design by LEMONPIXEL.pl