Spotkanie w Rumunii

Narwiański Park Narodowy i Romsilva-Parcul Natural Comana ponownie się spotkały.
Tym razem w pięknej Rumunii.
Zespół Narwiańskiego Parku Narodowego miał okazję bliżej poznać
walory przyrodnicze i kulturowe Comana Nature Park i chronionej doliny
rzeki Neajlov, która znajduje się na południu Rumunii między Bukaresztem a Giurgiu.
To, co nierozerwalnie łączy oba parki to rzeka.
Stąd też głównym tematem rozmów była wymiana doświadczeń
i tworzenie planu na dalszą współpracę.
Wierzymy, że łącząc siły możemy efektywniej działać na
rzecz ochrony naszego wspólnego dziedzictwa!
O pięknie rumuńskiej przyrody nie musimy przekonywać,
ale dzielimy się zdjęciami z naszego z nią spotkania.


design by LEMONPIXEL.pl