Stan wyjątkowy na terenach, na których znajdują się obiekty turystyczne BPN

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem 2 września 2021 r. stanu wyjątkowego w kilku obrębach ewidencyjnych obejmujących miejscowości powiatu hajnowskiego na terenie których położony jest Białowieski Park Narodowy, tj.: gmina Białowieża (Podolany, Białowieża, Zastawa Krzyże) i gmina Narewka (Gruszki, Stare Masiewo, Nowe Masiewo, Babia Góra) w granicach ww. obrębów ewidencyjnych znalazły się obiekty turystyczne BPN, w tym trasa turystyczna „Do Dębu Jagiełły" w dawnym Rezerwacie Ścisłym oraz parkingi i szlaki w rejonie Kosego Mostu, Zamosza oraz Masiewa Starego w północnej części Parku. Osoby zamieszkujące i przemieszczające się do wskazanych wyżej miejscowości zobowiązane są do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1613

W szczególnie uzasadnionych okolicznościach (vide: link do Rozporządzenia powyżej) osoba zamierzająca wjechać na wskazany obszar powinna uzyskać zgodę Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białowieży (telefon: 85 685 46 20) lub Narewce (telefon: 85 685 48 20).

Jednocześnie informujemy, że istnieje swobodny dostęp od strony Hajnówki do Rezerwatu Pokazowego Żubrów BPN. Rezerwat Pokazowy Żubrów można zwiedzać codziennie w godzinach 9:00 - 17:00.

Osoby wybierające się do Puszczy Białowieskiej powinni zapoznać się ze szczegółową mapą przedstawiającą „OBSZARY OBJĘTE STANEM WYJĄTKOWYM":

http://gispodlasia.wrotapodlasia.pl/Light/GWMPub.aspx?gpw=536ad31e-db12-411c-bd0d-e1f4e483cec5&banner=./img/banner/baner_mapy_tematyczne.jpg

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1612design by LEMONPIXEL.pl