Trudniej, ale dokładniej!

Inwentaryzacja ssaków metodą pędzeń próbnych

W inwentaryzacji i monitoringu ssaków stosowane są powszechnie 2 metody: tropienia na transektach (prosta metoda, nie angażująca dużych sił i środków) stosowana regularnie w Parku od 2007 roku oraz pędzenia próbne – znacznie bardziej skomplikowana logistycznie i angażująca znaczne siły i środki. Ta druga metoda, przy odpowiedniej obróbce uzyskanych danych, pozwala na otrzymanie znacznie dokładniejszych wyników.

W dniach 23 i 24 listopada 2016 r., w Roztoczańskim Parku Narodowym przeprowadzono inwentaryzację ssaków metodą pędzeń. Prace wykonano na 10 losowo wybranych powierzchniach, reprezentujących główne typy siedliskowe lasów RPN. Powierzchnie próbne, oparte o sieć oddziałów leśnych, miały areał od 88-103 ha (średnio 97 ha). Każda składała się z czterech oddziałów i miała wymiary ok. 800/1200 m. W inwentaryzacji wzięło udział 90 osób pełniących stałe funkcje podczas prac w zespole obserwatorów i zespole naganki. Uczestnikami badań byli pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego (40 osób) oraz wolontariusze z Technikum Leśnego w Biłgoraju wraz z kadrą nauczycielską (50 osób).
Podczas badań stwierdzono wszystkie pospolite gatunki zwierząt łownych (jelenia, sarnę, dzika, lisa i zająca) oraz wilka.
Aktualnie trwa obróbka i opracowywanie wyników inwentaryzacji.

Opracowanie:
RPN/SB ZMŚP Roztocze
Tekst:Przemysław Stachyra
Fot. Paweł Marczakowskidesign by LEMONPIXEL.pl