Ułani w Parku Narodowym

34 letnia akcja patrolowa Stowarzyszenia Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich

Coroczną tradycją w Gajówce Krzywe na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego odbyło się uroczyste rozpoczęcie 34 Letniej Akcji patrolowej Stowarzyszenia Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu dostojnych gości: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Sławomir Mazurek, Burmistrz Krasnobrodu Pan Kazimierz Misztal, Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw Pan Waldemar Czajka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów Pan Piotr Kiszczak, Pierwszy Komendant RK SOP Pan Zbigniew Malicki, założyciel Akademickiego Klubu Jeździeckiego w Lublinie Pan Zygmunt Górski, Dyrekcja RPN Dyrektor RPN Pan Andrzej Tittenbrun , Z-ca Dyrektora Pan Andrzej Wojtyło, oraz Dyrektorzy Emeryci Pan Zdzisław Kotuła i Pan Zdzisław Strupieniuk.
Tegoroczna uroczystość poza Apelem ze zdaniem pierwszego meldunku Dyrektorowi Parku została wzbogacona pokazami umiejętności kawaleryjskich Strażników oraz wystawą szabli Wojska Polskiego i oporządzenia kawaleryjskiego z 20-lecia międzywojennego z kolekcji Pana Grzegorza Sztala.

Strażnicy w ramach Letniej Akcji, jako wolontariusze, wspomagają służby terenowe poprzez konne i piesze patrolowanie ścieżek i szlaków turystycznych w RPN. W ramach prowadzenia czynności służbowych Strażnicy służą gościom Parku podstawową informacją z zakresu udostępniania turystycznego, informują o obowiązujących  zasadach, wspierają również działania edukacyjne.


design by LEMONPIXEL.pl